Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, za ktorými Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

  Účel spracúvania   Právny základ PopisDoba uchovávania
Posielanie newslettruSúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) NariadeniaZa týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak sa prihlásite na odber newslettru na webovej stránke a udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. V prípade, ak by ste Prevádzkovateľovi za týmto účelom súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov neudelili, Prevádzkovateľ by Vám nemohol newsletter posielať.3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť skôr
Odpovedanie na žiadosti adresované Prevádzkovateľovi prostredníctvom správy odoslanej cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo prostredníctvom sociálnych sietíOprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia, spočívajúci v záujme Prevádzkovateľa na odpovedaní na žiadosti a správy dotknutých osôb, ktoré adresujú Prevádzkovateľovi, v rámci bežnej obchodnej komunikácieZa týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak ho so svojou požiadavkou kontaktujete prostredníctvom správy odoslanej cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo cez správu na sociálnej sieti3 mesiace odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia účelu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Poskytovanie bezplatných konzultačných a vzdelávacích služiebPlnenie zmluvných povinností (vrátane predzmluvných vzťahov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) NariadeniaZa týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje vtedy, ak využijete ponuku Prevádzkovateľa na bezplatné poskytnutie jeho služieb a za týmto účelom mu poskytnete Vaše osobné údajeDo úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, minimálne 3 roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu
Prijímanie a vybavovanie objednávok služiebPlnenie zmluvných povinností (vrátane predzmluvných vzťahov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) NariadeniaZa týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak si prostredníctvom správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správy na sociálnej sieti, kontaktnej e-mailovej adresy alebo telefonicky objednáte u Prevádzkovateľa službyDo úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, minimálne 3 roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu
Meranie návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy uskutočňované prostredníctvom analytických a retargetingových cookie súborovSúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) NariadeniaZa týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak na webovej stránke pri Vašej návšteve povolíte využívanie analytických a retargetingových cookie súborov, čím zároveň udelíte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za uvedeným účelom2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Organizovanie súťaží pre verejnosťSúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) NariadeniaZa týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak sa zapojíte do súťaže organizovanej Prevádzkovateľom na webovej stránke alebo prostredníctvom sociálnych sietí. V prípade, ak by ste súhlas neudelili, nemohol by Vás Prevádzkovateľ zaradiť do žrebovania alebo Vás oboznámiť o Vašej výhre.5 rokov nasledujúcich po skončení súťaže alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Zverejňovanie referencií na webovej stránke o spokojnosti zákazníkov so službami poskytovanými PrevádzkovateľomSúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) NariadeniaZa týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje vtedy, ak poskytnete Prevádzkovateľovi Vaše hodnotenie ním poskytovaných služieb a udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašich osobných údajov spolu s referenciou na webovej stránke Prevádzkovateľa5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Prevádzkovateľ dbá na to, aby pri každom účele spracúvania Vašich osobných údajov bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov. V súvislosti so zabezpečením osobných údajov preto prijal Prevádzkovateľ Internú smernicu o ochrane osobných údajov, v ktorej sú bližšie špecifikované bezpečnostné opatrenia, ktoré boli Prevádzkovateľom prijaté za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov.